HOME    WIE ZIJN WIJ?    CONTACT    ZOEKEN    SITEMAP  
http://www.homesolutions.nl/
 Zoeken
 
WAT WIL IK IN HUIS?
MIJN WENSENOVERZICHT
SERVICE
HET NIEUWE WONEN
PRODUCTEN
BOUWPARTNERS
WIE ZIJN WIJ?
VOORBEELDVERHALEN
BOUWPARTNERS ENERGIEBEDRIJF

De strijd om elektriciteit

Energie is hot. En energiebesparing al helemaal. Bewustwording van het energieverbruik is een speerpunt geworden. U zit midden in de uitrol van slimme meters om het beheer van uw aansluitingen efficiënter en misschien zelfs leuker te maken voor uw klanten.

Huidige situatie en obstakels

De Nederlandse energiemarkt is geliberaliseerd. Sinds 2004 kunnen ca. 7,5 miljoen kleinzakelijke gebruikers en consumenten zelf kiezen van welk bedrijf stroom wordt afgenomen. Inmiddels zijn ook de Nederlandse regionale energiebedrijven gesplitst in twee bedrijven: één waar het netwerk is ondergebracht, en één waar de overige activiteiten plaatsvinden.

Als consumenten zelf hun energieleverancier mogen kiezen, dan worden de leveranciers gedwongen te concurreren, waardoor zij een betere service zullen gaan bieden, maar ook meer consumentgerichte producten/diensten gaan leveren. Concurrentie op de energiemarkt heeft tevens consequenties voor de tarieven.

Stroom is stroom, daarmee kan een leverancier zich niet, behoudens scherpere tarieven, onderscheiden van de concurrent. De leverancier kan zich wel onderscheiden door het leveren van consumentgerichte producten en/of diensten.

Ontwikkelingen energieverbruik in Nederland

Het totale energiegebruik van huishoudens stabiliseert, waarbij het elektriciteitsgebruik sterk groeit en het warmtegebruik daalt. Het gemiddelde elektriciteitsverbruik per huishouden is vanaf 1988 gestegen van 2700 tot 3600 kWh per jaar, wat neerkomt op een groei van 1,3% per jaar (bron: ECN).
Ondanks energiebesparende maatregelen (elektrische apparaten worden steeds energiezuiniger) groeit dus het elektriciteitsverbruik. Als gevolg van de technologische ontwikkelingen groeit het aantal elektrische toestellen per huishouden. Nu is de consument niet geïnteresseerd in de technologie, maar wel in de diensten waarvan gebruik kan worden gemaakt middels technologie. Dit blijkt ook wel uit het aantal breedbandaansluitingen in Nederland. Ruim 70% van de huishoudens heeft een breedbandaansluiting.

Smart metering

Voor het leveren van consumentgerichte producten en/of diensten is een ‘online’ interactie tussen afnemers en leveranciers een must. Deze ‘online’ interactie heeft als voordeel dat de afnemer realtime kan reageren op markt-/product-/prijsontwikkelingen van leveranciers, maar ook innovatieve producten en diensten kunnen op deze wijze worden aangeboden. Om dit onder andere te realiseren, zullen de komende jaren alle huishoudens worden voorzien van een ‘slimme’ meter. Met de slimme meter is eveneens een koppeling mogelijk met een huisautomatiseringssysteem, maar ook met decentrale (duurzame) opwekking.

Herziening elektrische infrastructuur nodig

De voortschrijdende technologische ontwikkeling, de toename van het aantal elektrische toestellen, de noodzaak van een 4e ‘IP’ infrastructuur en de uitbreiding van het aantal diensten vereisen een herziening van de elektrische infrastructuur van de woning. Waar de huidige infrastructuur een statisch karakter heeft, groeit de vraag naar meer flexibiliteit.

Hoe doet Hager dat?

De behoefte aan een 4e ‘IP’ infrastructuur neemt steeds meer toe. Onder een ‘IP’ infrastructuur verstaan we een voorziening ten behoeve van een elektronisch communicatienetwerk, kabeltelevisienetwerk, datanetwerk en een busleiding ten behoeve van domotica-installaties.

Met Hager Home Solutions voorziet u hierin. Een voorbeeld van Hager Home Solutions is de KISS infrastructuur. De KISS infrastructuur wordt stervormig vanuit de meterruimte aangelegd en in een daarvoor bestemde verdeler afgemonteerd. Voor componenten ten behoeve van de E-installatie, het elektronisch communicatienetwerk, het kabeltelevisienetwerk en het datanetwerk is ruimte gereserveerd.

Voordelen van Hager Home Solutions op een rijtje

  • De installatie dient bestemd te zijn voor het gebruik waar deze voor is ontwikkeld. Met een flexibele infrastructuur is de installatie op een eenvoudige en veilige wijze aan te passen aan de wensen van de afnemer.
  • Consumentgerichte producten en/of ‘online’ diensten zijn in elke ruimte beschikbaar.
  • Koppeling met huisautomatisering, met de mogelijkheid tot energiebesparende maatregelen.
  • Koppeling met decentrale opwekking.
  • Afstemmen van eigen productie en afname op gunstige tarieven.

“Klinkt goed, maar ik wil niet bij het zoveelste pilotproject betrokken worden”

Hager begrijpt dat structureel op een andere manier bouwen, zeker als u een van de eersten bent, de nodige aanpassingen in het denken van de bouwpartijen betekent. Doordat Hager in 2002 gestart is met alternatieven op de traditionele installatiemethodes zijn er vandaag de dag al diverse projecten met slimme infrastructuren gebouwd en opgeleverd. Op de pagina referentieprojecten van onze Hager-site ziet u vele projecten waarin Hager Home Solutions zijn toegepast, bijvoorbeeld KISS.
  Woordenlijst  
 
 © Hager Home Solutions l Auteursrecht I Sitevoorwaarden I Hager zakelijk | Cookies I Privacy